Test programů - rychlé nastavení úrovní 

 zejména gama korekce a jiné rychlé nastavení ve vybraných programech.


Test provedeme na fotografii, patřící do koše. Pokud je ale pro nás něčím cenná, stojí nám za pokus o záchranu.
 Otestujeme několik programů, jak si s fotografií poradí a to s automatickou či jinou rychlou úpravou nastavení, bez využití dalších možností.


  


faststone irfan photof xnview phscape paintnet
Fast Stone Irfan View Photo Filtre Xn View Photo Scape Paint Net

Nejsnadněji se nám plnil úkol v Photo Filtre, stačilo klepat na ikonu gama +.
V Xn View rovněž rychlý přístup přes ikonu Upravit jas, kontrast, gamu.....
V Irfanu to dá chvíli hledání, gama se nachází pod Obrázek>Úprava barev
Ve Fast Stone se gama nachází pod Upravit>Rozšířené barvy, v celoobrazovkovém režimu lze provést pravou myší. Postup trochu matoucí. Výbava pro další postupy dobrá.
Ve Photoscape velmi matoucí postup - Jas, barva>Jasnější>Vysoké a totéž vícekrát opakovat, výsledek nedobrý
V Paint Net jednoduchý postup volbou Nastavení>Automatická úroveň, ale výsledek nedobrý. Ovšem má bohatou výbavu pro jiné postupy.


zpět programy